EDUCAREER GROUP TỚI THĂM VÀ LÀM VIỆC CHÍNH THỨC TẠI TRUNG QUỐC

Cỡ chữ
Nhận lời mời của Lãnh đạo một số trường Đại học, Cao đẳng phía Trung Quốc: Đại học Vịnh Bắc Bộ, Đại học Dân tộc Quảng Tây…, đoàn công tác của EduCareer Group do ông Lê Văn Công – Tổng Giám đốc dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc chính thức trong các ngày từ 27/12 – 29/12/2019.

Họ và tên *

Điện thoại *

Bạn sống ở thành phố nào *

Bạn muốn du học nước nào

Yêu cầu

Đăng ký